Eliitkliendi edulugu

Läbi sai läbi aegade raskeim ja keerulisem projekt. Edukalt. Tee oli püsti ees, lähtepositsioon aukudega, partnerid tuli käigul renoveerida. Neli kuud oli asi menetluses. Ja iga päev vähemalt Madisepäeva lahing. Aga meie ei jätnud. Tegu oli ka minu eliitkliendiga: Margus – Wesse Engineering. Projekti käigus arenesime, õppisime, kukkusime üksteisele pähe ja tõusime jälle. Näidisprotsess, kuidas konsultandi ja kliendi koostööst kasvab võimas sünergia. Aitäh, sulle Margus!

Businessman Crossing the Finish Line --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Businessman Crossing the Finish Line — Image by © Royalty-Free/Corbis

Alustava ettevõtte starditoetuse määrus allkirjastatud.

MKM: Alustava ettevõtte starditoetus tõuseb 15 000 euroni

9. märts 2015

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling allkirjastas määruse, millega tõuseb alustava ettevõtte starditoetus 15 000 euroni. Kui seni oli alustavatel ettevõtjatel võimalik taotleda starditoetust 5000 euro ulatuses ning lisaks pakuti ettevõtjatele kasvutoetust, siis EL uuel toetusperioodil on need koondatud üheks toetuseks.

Minister Sullingu sõnul on uuendatud starditoetuse eesmärk aidata jõuda ettevõtetel arengutasemele, kust nad ise on võimelised edasi liikuma. „Starditoetuse saamisele on seatud selged kriteeriumid, milleni ettevõte peab kolme aasta jooksul jõudma. Toetuse saamisega kohustub ettevõte looma uusi töökohti ning jõudma müügitulu selge kasvuni. Uuendatud starditoetusega soovime toetada uute tugevate ettevõtete loomist ning ühtlasi laiendada Eesti eksportijate ridu,“ märkis minister Anne Sulling.

Uuendatud starditoetuse saamisel peab ettevõtja alates abikõlblikkuse perioodile järgnevast kuust olema palganud vähemalt kaheks aastaks kaks töötajat, kelle brutokuupalk on vähemalt võrdne statistikaameti avaldatud mediaanpalgaga. Samuti peab ettevõte näitama pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 20-protsendilist müügitulu kasvu, seejuures oodatakse toetatud ettevõtetelt kolmanda majandusaasta lõpuks vähemalt 80 000 euro suurust müügitulu.

Esmakordselt on starditoetust lubatud kasutada palgakulude kompenseerimiseks kuni 50 protsendi ulatuses toetusest. Samuti toetatakse jätkuvalt ettevõtete põhivara soetamist, turundustegevusi ning arendustegevusi. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ka ettevõtete sisulisele nõustamisele nii toetuse taotlemise eel kui ka toetusperioodi jooksul.
Starditoetust rahastatakse Euroopa Regionaalfondist, meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot ning toetuse maksimaalne osakaal abikõlbulikest kuludest on kuni 80%. Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Uueks aastaks.

Head uut aastat!

Kuidas alustada – FIE või OÜ?

OÜ on juriidiline isik, täiesti iseseisev objekt. FIE on füüsiline isik, lihtsalt ettevõtlusega tegelev eraisik, kes on end äriregistris arvele võtnud.

FIE plussid:

 • Kassapõhine arvestus – raha laekumine on tulu ja väljaminek kulu.
 • Vähem bürokraatiat – raamatupidamine on lihtne, aastaaruannet ei pea tegema, ainult tuludeklaratsiooni.
 • Privaatsem – kuna FIE aastaaruannet ei esita, siis tema varadest kellelgi ülevaadet ei ole. OÜ aastaaruanded on avalikud.
 • Asutamine on lihtne ja odav, põhikirja pole vaja.
 • Spetsiaalsed FIE maksusoodustused põllumeestele ja metsaomanikele (2877 eurot aastas ilma kuludokumentideta).
 • Maksustamist saab edasi lükata erikontot kasutades.
 • Tegevuse saab maksuvabalt ümber vormistada osaühinguks. Tegutsed FIE-na, kogud raha erikontole ja siis vormistad oma tegevuse OÜ-ks ümber.
 • FIE võib täiesti legaalselt igapäevaselt ettevõtlusest teenitud raha kasutada, OÜ raha tuleb oma rahakotist rangelt eraldi hoida.
 • FIE-l ei teki teises riigis töötamisel nii kergelt püsiv tegevuskoht (mis toob kaasa välisriigis tulumaksu maksmise kohustuse) kui OÜ-l. Alles siis, kui üle 183p on teises riigis viibinud.

FIE miinused:

 • Täielik isiklik vastutus. Kui OÜ vastutus on piiratud osakapitaliga ja juhatuse liikme vastutus antud käendustega ja otseselt pahatahtliku käitumisega, siis FIE vastutab oma tegevuse eest kogu täiega. Eriti võib osutuda oluliseks igasugu garantiide ja kahjutasunõuete osas.
 • Dividende maksta ei saa, oluline miinus OÜ-ga võrreldes. Kogu eratarbeks võetav raha on maksustatud täies ulatuses, peaaegu nagu palgatulu.
 • Ei saa maksta maksuvabalt lähetuse päevarahasid.
 • Avansilised sotsiaalmaksu maksed, kui vajad ravikindlustust.
 • Avansilised tulumaksu maksed, järgnevatel aastatel.
 • Kodukulude jaotamine on keeruline, maksuamet pidada rangem olema siinkohal kui OÜ-dega.
 • Suurema käibe korral on FIE käibemaksuarvestus päris keeruline.
 • Ei saa endaga lepingut sõlmida, nt. kodukontori rentimiseks või asjade müümiseks.