Enn Ruusmaa

Eliitkliendi edulugu

Läbi sai läbi aegade raskeim ja keerulisem projekt. Edukalt. Tee oli püsti ees, lähtepositsioon aukudega, partnerid tuli käigul renoveerida. Neli kuud oli asi menetluses. Ja iga päev vähemalt Madisepäeva lahing. Aga meie ei jätnud. Tegu oli ka minu eliitkliendiga: Margus – Wesse Engineering. Projekti käigus arenesime, õppisime, kukkusime üksteisele pähe ja tõusime jälle. Näidisprotsess, kuidas konsultandi ja kliendi koostööst kasvab võimas sünergia. Aitäh, sulle Margus!

Businessman Crossing the Finish Line --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Businessman Crossing the Finish Line — Image by © Royalty-Free/Corbis

Alustava ettevõtte starditoetuse määrus allkirjastatud.

MKM: Alustava ettevõtte starditoetus tõuseb 15 000 euroni

9. märts 2015

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling allkirjastas määruse, millega tõuseb alustava ettevõtte starditoetus 15 000 euroni. Kui seni oli alustavatel ettevõtjatel võimalik taotleda starditoetust 5000 euro ulatuses ning lisaks pakuti ettevõtjatele kasvutoetust, siis EL uuel toetusperioodil on need koondatud üheks toetuseks.

Minister Sullingu sõnul on uuendatud starditoetuse eesmärk aidata jõuda ettevõtetel arengutasemele, kust nad ise on võimelised edasi liikuma. „Starditoetuse saamisele on seatud selged kriteeriumid, milleni ettevõte peab kolme aasta jooksul jõudma. Toetuse saamisega kohustub ettevõte looma uusi töökohti ning jõudma müügitulu selge kasvuni. Uuendatud starditoetusega soovime toetada uute tugevate ettevõtete loomist ning ühtlasi laiendada Eesti eksportijate ridu,“ märkis minister Anne Sulling.

Uuendatud starditoetuse saamisel peab ettevõtja alates abikõlblikkuse perioodile järgnevast kuust olema palganud vähemalt kaheks aastaks kaks töötajat, kelle brutokuupalk on vähemalt võrdne statistikaameti avaldatud mediaanpalgaga. Samuti peab ettevõte näitama pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 20-protsendilist müügitulu kasvu, seejuures oodatakse toetatud ettevõtetelt kolmanda majandusaasta lõpuks vähemalt 80 000 euro suurust müügitulu.

Esmakordselt on starditoetust lubatud kasutada palgakulude kompenseerimiseks kuni 50 protsendi ulatuses toetusest. Samuti toetatakse jätkuvalt ettevõtete põhivara soetamist, turundustegevusi ning arendustegevusi. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ka ettevõtete sisulisele nõustamisele nii toetuse taotlemise eel kui ka toetusperioodi jooksul.
Starditoetust rahastatakse Euroopa Regionaalfondist, meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot ning toetuse maksimaalne osakaal abikõlbulikest kuludest on kuni 80%. Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Uueks aastaks.

Head uut aastat!