Konsultatsioonid

Ettevõtluskonsultatsioonid järgmistes valdkondades:

 • ettevõtluse vormid
 • äriühingute asutamine ja registreerimine
 • äriidee hindamine
 • maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • koostööpartnerite leidmine
 • turundus ja müük
 • väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
 • toetusprogrammide alane nõustamine

Infoteenused;

 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt (s.h.: EAS, PRIA, KIK, Leader) ettevõtjatele pakutavate toetusmeetmete alase info vahendamine.
 • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta.

Informatsiooni saamiseks: võta ühendust enn@ruusmaa.ee