Projekti kirjutamine

Abistame Teid ka erinevate toetuste taotlemisel. Vastavalt kokkuleppele pakume nii täisteenust, mis hõlmab kogu taotlemiseks vajaliku protsessi juhtimist, s.h. äriplaani ning taotlusdokumentide koostamist, kui ka osalist konsultatsiooniteenust, kus toetame ning analüüsime vastavalt kokkulepitud protsessi osi.

Enne projektide töösse võtmist analüüsime põhjalikult ettevõtja äriideed ning sellele rakendatavaid võimalikke toetusmeetmeid, konsulteerime toetusi jagavate instantsidega (EAS, PRIA, KIK, Leader, jt.) ning võtame kliendi huvidest lähtuvalt töösse vaid realistlikke ning toetusmeetmetega haakuvaid projekte.

Konsultatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võta ühendust: enn@ruusmaa.ee

NB: Esimene konsultatsioon tasuta!