Raamatupidamine

Mida teeb raamatupidaja?
 • Sorteerib ja järjestab klientettevõttelt saadud raamatupidamise algdokumendid 
 • Prindib välja kliendi poolt elektrooniliselt saadetud raamatupidamise algdokumendid
 • Teeb algdokumentide alusel kanded raamatupidamisregistritesse.
 • Küsib kliendilt vajalikku lisainfot tehingute kohta, eesmärgiga tagada tehingute õige kajastamine raamatupidamises. Vajalik võib olla lepingutega tutvumine.
 • Kannab raamatupidamisse kõik, mida kajastab pangaväljavõte.
 • Arvestab töötasudelt tööjõumaksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, pensionikindlustusmaksed, kinnipeetav tulumaks). Arvestab töötajate puhkuserahad/puhkusehüvitised, haigushüvitised, lõpparved.
 • Kirjutab igale algdokumendile raamatupidamiskirjendi numbri – see nõue tuleneb Raamatupidamise seadusest.
 • Paneb dokumendid kausta ja arhiveerib.
 • Täidab maksudeklaratsioonid (TSD, KMD, vajadusel VD ja INF-deklaratsioonid) E-maksuametis
 • Kannab raamatupidamisse e-maksuameti andmete alusel EMTA poolt tasutuks loetud maksud.     
 • Kontrollib kontode saldod.
 • Saadab kliendile bilansi, kasumiaruande, maksukohustused, ülevaate tasumata arvetest ja laekumata arvetest. Muu info vastavalt vajadusele ja kliendi soovile.
 • Saadab vajadusel kliendile meeldetuletusi.
 • Teeb raamatupidamisregistritest elektroonilised koopiad, et registrid oleksid dubleeritud. Registrite säilitamiskohustus on 7 aastat + käesolev aasta.
 • Koostab majandusaasta aruande.
Mida veel?

 •  Kuna seadusandlus ja juhendmaterjalid muutuvad, peab raamatupidaja end kursis hoidma õigusaktide ja juhendmaterjalide muudatustega. 
 •  Kõige olulisemateks õigusaktideks on Raamatupidamise seadus, Tulumaksuseadus, Sotsiaalmaksuseadus, Käibemaksuseadus, Maksukorralduse Seadus, Äriseadustik, muud teemakohased seadused ja määrused, mis on seotud maksuteemadega, Raamatupidamise Toimkonna juhendid, jm. erialased materjalid.
 • Enesetäiendamise allikateks on õigusaktid, erialased väljaanded, koolitused ja internet.
 • Raamatupidaja-konsultant vastab kliendi maksundus- ja finantsarvestusteemalistele küsimustele.
 • Raamatupidaja pühendab oma aega ka sellele, et kliendile tema aruandeid vajadusel selgitada.
 • Saadame ka omal algatusel TASUTA olulist infot, mida klientettevõtted teadma peaksid.
 • Vajadusel aitame koostada mõne lihtsama lepingu (lepingute koostamine ei sisaldu raamatupidamisteenuse hinnas).
 • Tööõiguse valdkond jääb enamasti raamatupidaja pädevusest juba mõnevõrra kõrvale. Kuna kvaliteedi tagab spetsialiseerumine, suuname teid tööõigusalaste dokumentide koostamise soovi korral või tööõigusalaste probleemide korral oma koostööpartneri, vastava ala spetsialisti poole.

Hinnapakkumise saamiseks võta kontakti: enn@ruusmaa.ee