Kuidas alustada – FIE või OÜ?

OÜ on juriidiline isik, täiesti iseseisev objekt. FIE on füüsiline isik, lihtsalt ettevõtlusega tegelev eraisik, kes on end äriregistris arvele võtnud.

FIE plussid:

 • Kassapõhine arvestus – raha laekumine on tulu ja väljaminek kulu.
 • Vähem bürokraatiat – raamatupidamine on lihtne, aastaaruannet ei pea tegema, ainult tuludeklaratsiooni.
 • Privaatsem – kuna FIE aastaaruannet ei esita, siis tema varadest kellelgi ülevaadet ei ole. OÜ aastaaruanded on avalikud.
 • Asutamine on lihtne ja odav, põhikirja pole vaja.
 • Spetsiaalsed FIE maksusoodustused põllumeestele ja metsaomanikele (2877 eurot aastas ilma kuludokumentideta).
 • Maksustamist saab edasi lükata erikontot kasutades.
 • Tegevuse saab maksuvabalt ümber vormistada osaühinguks. Tegutsed FIE-na, kogud raha erikontole ja siis vormistad oma tegevuse OÜ-ks ümber.
 • FIE võib täiesti legaalselt igapäevaselt ettevõtlusest teenitud raha kasutada, OÜ raha tuleb oma rahakotist rangelt eraldi hoida.
 • FIE-l ei teki teises riigis töötamisel nii kergelt püsiv tegevuskoht (mis toob kaasa välisriigis tulumaksu maksmise kohustuse) kui OÜ-l. Alles siis, kui üle 183p on teises riigis viibinud.

FIE miinused:

 • Täielik isiklik vastutus. Kui OÜ vastutus on piiratud osakapitaliga ja juhatuse liikme vastutus antud käendustega ja otseselt pahatahtliku käitumisega, siis FIE vastutab oma tegevuse eest kogu täiega. Eriti võib osutuda oluliseks igasugu garantiide ja kahjutasunõuete osas.
 • Dividende maksta ei saa, oluline miinus OÜ-ga võrreldes. Kogu eratarbeks võetav raha on maksustatud täies ulatuses, peaaegu nagu palgatulu.
 • Ei saa maksta maksuvabalt lähetuse päevarahasid.
 • Avansilised sotsiaalmaksu maksed, kui vajad ravikindlustust.
 • Avansilised tulumaksu maksed, järgnevatel aastatel.
 • Kodukulude jaotamine on keeruline, maksuamet pidada rangem olema siinkohal kui OÜ-dega.
 • Suurema käibe korral on FIE käibemaksuarvestus päris keeruline.
 • Ei saa endaga lepingut sõlmida, nt. kodukontori rentimiseks või asjade müümiseks.